Waterbeleefcentrum

Waterbeleefcentrum

Waterbeleefcentrum

Stichting Stad & Natuur Almere wil samen met partners een uniek waterbeleefcentrum ontwikkelen waar beleving en bewustzijn van water bijdraagt aan inzicht in, kennis over en respect voor water.

Wat gaan we doen?

Stichting Stad & Natuur Almere wil samen met partners een uniek waterbeleefcentrum ontwikkelen. In het waterbeleefcentrum kunnen bezoekers het water beleven en zich bewuster worden van het belang van water. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in, kennis over en respect voor water in het dagelijkse leven, nu en in de toekomst. Met spel, cultuur en onderzoek werken de bezoekers op een speelse en onderhoudende manier aan een hechte relatie met water. Het waterbeleefcentrum biedt een programma van sportieve, verwonderende en leerzame activiteiten in de vorm van een paviljoen, routes en inrichting van het landschap. In aanloop naar het waterbeleefcentrum worden als onderdeel van de pilot Elementen van de natuur activiteiten getest en uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Het nieuwe waterbeleefcentrum van Stad & Natuur Almere in Almere Poort vult een deel van het natuur- en milieu-onderwijs van de gemeente in. Voor het nieuwe waterbeleefcentrum is het uitgangspunt dat het zich specifiek op de beleving van “blauwe natuur” richt, water dus, en dat het toekomstgericht en actief is. Het waterbeleefcentrum richt het zich niet alleen op Almeerders, maar ook op bezoekers uit de regio en zelfs van daarbuiten.

Terug naar alle pilots