Wie betaalt StrandLAB Almere?

De gemeente Almere en de provincie Flevoland financieren StrandLAB vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. De komende tijd willen ze de financiering van de activiteiten spreiden (eigen inkomsten, fondsen, sponsoring, subsidies van gemeente, provincie en Rijk) om te voorkomen dat StrandLAB volledig afhankelijk wordt van subsidie. Cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd en gefaciliteerd zodat er een toekomstbestendig gebied ontstaat waarin een aantal van de activiteiten zelfstandig kan voortbestaan.